เช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. รวบยอด 2 งวด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว ว่า

” ผมมีข่าวดีมาแจ้ง “ประกันรายได้ยางพารา” เช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. รวบยอด 2 งวด ”

ตรวจสอบสถานะการโอนเงินที่ https://chongkho.inbaac.com

สำหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะที่ราคายางมีความผันผวน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย

และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้

ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม)

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม
2. น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม
3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม