พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรคนจนรอบใหม่ 2564

พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรคนจนรอบใหม่แล้วปลายมกราคมนี้

ข่าวล่าสุดจากคุณโย คนากรนักประกาศข่าวได้รายงานความคืบหน้าว่า วงในมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่จะให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วประมาณปลายเดือนมกราคม 2564 นี้ ขอให้รอดูความคืบหน้าเป็นระยะ

-เกณฑ์ใหม่
-ต้องลงใหม่ทุกคน
-ดูรายได้เป็นครอบครัว

เงื่อนไขผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เป็นคนไทย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
-ว่างงาน หรือ มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี
-ไม่มีทรัพย์สินการเงินเกิน 1 แสนบาท เช่น เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น
-มีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา
-มีบัตรเคดิตจะถูกนำมาพิจารณา
-ใช้เทคโนโลยี่ “บล็อกเชน” เข้ามาตรวจสอบ

เพิ่มเติมการคิดรายได้เฉลี่ยในครอบครัวจะยึดตามทะเบียนบ้าน เช่น ท่านอาศัยอยู่ 4 คน

คนที่ 1 มีรายได้ต่อปี 400,000 บาท
คนที่ 2 มีรายได้ต่อปี 300,000 บาท
คนที่ 3 ไม่มีรายได้
คนที่ 4 มีรายได้ต่อปี 35,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 : ให้นำรายได้ต่อปี 4 คนในครอบครัวมารวมกัน จะได้ 400,0000 + 300,000 + 0 + 35,000 บาท รวมครอบครัวนี้มีรายได้ต่อปีคือ 735,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 : ให้นำรายได้ต่อปีของคนในครอบครัวมารวมกัน แล้วเฉลี่ยรายได้จะได้เท่ากับ 735,000 / 4 เท่ากับว่ารายได้เฉลี่ยคนในครอบครัว 183,750 บาท

ขั้นตอนที่ 3 : นำรายได้เฉลี่ยไปเทียบกับเงื่อนไขผู้มีสิทธิสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายความว่า เงื่อนไขข้อ 3 เขาบอกว่า มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี นั้นก็คือครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยเกินเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ