จ่อ ขอเงินให้ อสม 1,500 ตลอดไป

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มสิทธิ์หลักประกันด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวของ อสม.

ในกรณีที่อสม. เสียชีวิต ทายาท จะได้เงินเกือบ 400,000 บาท และหากเจ็บป่วยจะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ และใช้ห้องพิเศษโดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเกินในส่วนของค่าอาหารและค่าห้อง ส่วนเงินสร้างขวัญกำลังใจรัฐบาลได้อนุมัติเงินให้ไปแล้วเป็นเวลา 10 เดือน ยังเหลืออีก 9 เดือน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เมื่อไหร่

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข อยากขอให้รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือ อสม. เป็นเดือนละ 1,500 บาท ตลอดไป เนื่องจาก อสม.ถูกหักเงินบางส่วนไปจ่ายค่าฌาปนกิจเดือนละประมาณ 200 บาท หากรัฐบาลช่วยได้ตรงนี้จะถือเป็นสวัสดิการได้อย่างที่ อสม.ไม่ต้องเป็นกังวลครอบครัวของตัวเอง
📢📣📢📣

“ผมได้พยายามรณรงค์ให้อสม.ยึดมั่นหลักการ อุดมการณ์ จิตอาสา การเข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ฉะนั้น ขอให้ยืนหลักตรงนี้ไว้ เพราะเป็นแบรนด์สำคัญซึ่งประเทศไทยมีจิตอาสาจำนวน 1.5 ล้านคน ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประเทศอื่นไม่มีแบบนี้”

โพสดังกล่าว