สินเชื่อบุคคล เงินสดอนุมัติไว ผ่อนสบาย 2,700 บาท/เดือน

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN เงินสดอนุมัติไว ผ่อนสบายแสนละ 2,700 บาท/เดือ

รายละเอียด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan จากทาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สามารถที่จะ สมัครสินเชื่อ เงินสด เงินให้กู้ยืม ได้ง่ายๆ โดยที่ ไม่ต้องมี หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน

และยังสามารถรับ เงินสด เข้าทาง บัญชี ธนาคาร พร้อมกับ อนุมัติ วงเงิน สูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้ที่มี สะดวก สบาย กับหลายช่องทาง ในการผ่อน ชำระ

ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ทั่วไป

-สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan สมัครง่ายๆ ไม่มีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำ ประกัน

-เมื่อทำการขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไปแล้ว หากได้รับอนุมัติ ทางธนาคาร จะโอนเงิน เข้าทางบัญชี ธนาคาร ที่แจ้งไว้

อ่าน ยืมเงินทรู 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ยืมก่อน คืนทีหลัง

-วงเงิน อนุมัติ เริ่มตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท

-วงเงิน 20,000 – 30,000 บาท สามารถที่จะ ผ่อนได้นาน สูงสุด 24 เดือน

-วงเงิน 30,001 – 99,999 บาท สามารถที่จะ ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

-วงเงิน 100,000 – 3,000,000 บาท สามารถที่จะ ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน

-การชำระ เงินคืน จะชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน

-การคิดอัตราดอกเบี้ย คิดแบบ ลดต้น ลดดอก

-เวลาในการ ผ่อนชำระ ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุด ที่ไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับสินเชื่อบุคคล Speedy loan

-วงเงิน  เงินให้กู้ยืม อนุมัติสูงสุด ที่ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

-เวลาในการ ผ่อนชำระ สูงสุดที่ 72 เดือน

อัตรา ดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ผ่อนสบาย เพียง แสนละ 2,700 บาท/เดือน

*วิธีในการ คิดอัตรา ผ่อนที่ 2,700 บาท/เดือน : กรณีที่กู้ 100,000 บาท ผ่อน 2,700 บาท/เดือน เวลาในการผ่อนชำระนาน 72 เดือน อัตราดอกเบี้ย แบบ ลดต้น ลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนโดยไขรวม 

-อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan ใช้กับลูกค้า ที่สมัคร และ ได้รับอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ 1 ส.ค 63 – 30 ก.ย 63 เท่านั้น

-เวลาในการ ผ่อนชำระ ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุด ที่ ไม่เกิน 72 เดือน

-การอนุมัติ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เป็นไปตาม ธนาคารกำหนด

-ธนาคาร มีสิทธิ เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข หรือ ยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 7 วัน เว้นแต่ มีความจำเป็น ที่ไม่อาจ จะแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มี ข้อพิพาท ให้ถือ คำตัดสิน ของทางธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด

-สามารถ สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777

เงื่อนไข ในการให้บริการ

1. ผู้สมัคร อายุ 20-60 ปี

2. มีรายได้ ขั้นต่ำ ที่..

– 15,000 บาท สำหรับ พนักงานประจำ

– 15,000 บาท สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ

3. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสาร ในการสมัคร

-สำเนา บัตรประชาชน เพียงอย่างเดียว เท่านั้น หรือ สำเนา บัตรข้าราชการ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมกับ สำเนาทะเบียนบ้าน

-สลิป เงินเดือน ปัจจุบัน หรือ หนังสือ รับรอง เงินเดือน และ สำเนา ใบแจ้งยอดเงินฝาก ย้อนหลังที่ 3 เดือน

-สำเนา บัญชี เงินฝาก หน้าแรก ของทางธนาคาร ที่ต้องการ ให้ โอนเงิน เข้า