ภาพสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่อย่างทรนงองอาจ แรงระเบิดยังทำอะไรไม่ได้ นั้นคืออาคารอะไร ?

ภาพสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่อย่างทรนงองอาจ แรงระเบิดยังทำอะไรไม่ได้ นั้นคืออาคารอะไร ?

ทารก เกิดมาพร้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่กลับ “ไม่มีแขนขาแม้แต่ข้างเดียว”

ทารก เกิดมาพร้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่กลับ “ไม่มีแขนขาแม้แต่ข้างเดียว”